Opinie sądowe

Wspólnik zarządzający mgr Rafał Szczechowiak został ustanowiony biegłym sądowym przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu w następujących dziedzinach:

ANALIZA EKONOMICZNA

EKONOMIA

CZYNSZ

GOSPODARKA ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI

KSIĘGOWOŚĆ, RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE

PODATKI

NIERUCHOMOŚĆ

PRZEDSIĘBIORSTWO

Pozycjonowanie: widzialni.pl