Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów

Biuro rachunkowe Taxlex-Consulting specjalizuje się w usługach księgowych. W imieniu Twojego przedsiębiorstwa zajmiemy się księgowością, czyli m.in. prowadzeniem podatkowej księgi przychodów i rozchodów (KPiR). Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów proponujemy osobom fizycznym oraz spółkom (cywilnym, jawnym, partnerskim).

Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów wymaga znajomości aktualnych przepisów prawa podatkowego oraz jego niuansów. Warto zadbać o skrupulatność w jej prowadzeniu, bowiem księga stanowi podstawę do obliczenia wysokości podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku.

W ramach tej usługi wykonamy następujące czynności:

  • ewidencję kosztów i przychodów;
  • ewidencję środków trwałych oraz wyposażenia;
  • ewidencję podatku od towarów i usług (PTU);
  • ewidencję przebiegu pojazdu.

Jeśli zależy Ci na profesjonalizmie, dokładności i terminowości, powierz obsługę księgową specjalistom z biura rachunkowego Taxlex-Consulting.

Pozycjonowanie: widzialni.pl