Szkolenia

 • 25.05.2012 Poznań, Optymalizacja podatkowa- spółka komandytowa, spółka komandytowo – akcyjna, interpretacje podatkowe, judykatura sądowa, wykładowca mgr Rafał Szczechowiak
 • 24.05.2012 Poznań, Istota postępowań w sprawie nieujawnionych źródeł przychodów – postępowania kontrolne, kontrola skarbowa, judykatura sądowa, wykładowca mgr Rafał Szczechowiak
 • 12-15.04.2012 Wiedeń, Prawa i obowiązki wspólnoty mieszkaniowej powstałej ze struktur Spółdzielni mieszkaniowych, mgr Rafał Szczechowiak
  Wiedeń, Ewidencja księgowa i opodatkowanie wspólnot mieszkaniowych, wykładowca mgr Rafał Szczechowiak
 • 29.02.2012 Poznań, Sprawozdawczość, ewidencja podatkowa i księgowa wspólnot mieszkaniowych zakończenie roku 2011, wykładowca mgr Rafał Szczechowiak
 • 31.01-02.2012 Poznań, Rachunkowość i prawo bilansowe, podstawy teoretyczne, judykatura sądowa, wykładowca mgr Rafał Szczechowiak
 • 23-24.01.2012 Poznań, Rachunkowość i prawo bilansowe, podstawy teoretyczne, judykatura sądowa, wykładowca mgr Rafał Szczechowiak
 • 16.11.2011 Poznań, Rozliczanie podatków w działalności wspólnot mieszkaniowych w świetle judykatury sądowej, wykładowca mgr Rafał Szczechowiak
 • 20.10.2011 Poznań, Podatek od spadków i darowizn w świetle judykatury sądowej, wykładowca mgr Rafał Szczechowiak
 • 13.10.2011 Poznań, Podatek od towarów i usług – interpretacje indywidualne, wykładnia sądowa, wykładowca mgr Rafał Szczechowiak
 • 06.10.2011 Poznań, Podatek od towarów i usług – zasady teoretyczne, wykładowca mgr Rafał Szczechowiak
 • 29.09.2011 Poznań, Podatek dochodowy od osób prawnych – interpretacje indywidualne, wykładnia sądowa, wykładowca mgr Rafał Szczechowiak
 • 22.09.2011 Poznań, Podatek dochodowy od osób fizycznych – interpretacje indywidualne, wykładnia sądowa, wykładowca mgr Rafał Szczechowiak
 • 11.06.2011 Poznań,  Praktyczne zasady rozliczeń podatkowych dla zarządców i pośredników nieruchomości w świetle najnowszych interpretacji i        orzecznictwa podatkowego, wykładowca mgr Rafał Szczechowiak
 • 07-08.05.2011 Praga, Podatki 2011 – zmiany, najnowsze interpelacje, judykatura, wykładowca mgr Rafał Szczechowiak
 • 03.03.2011 Poznań, Deklaracje podatkowe – warsztaty praktyczne, wykładowca mgr Rafał Szczechowiak
 • 17.02.2011 Poznań, Zamknięcie roku 2010 w aspekcie bilansowym i podatkowym, wybrane zagadnienia, wykładowca mgr Rafał Szczechowiak
 • 13.01.2011 Poznań, Elementarne zagadnienia prawa bilansowego, wykładowca mgr Rafał Szczechowiak
 • 02.12.2010 Prawa i obowiązki zarządcy sądowego (przymusowego) w świetle obowiązujących przepisów prawa, wykładowca mgr Rafał Szczechowiak
 • 28.05.2010 Podatkowe aspekty funkcjonowania zarządców nieruchomości i pośredników w obrocie nieruchomościami, wykładowca mgr Rafał Szczechowiak
 • 03.03.2010 Poznań, Księgowość oraz opodatkowanie organizacji pozarządowych, wykładowca mgr Rafał Szczechowiak
 • 01-02.03.2010 Poznań, Cykl wykładów z prawa bilansowego, wykładowca mgr Rafał Szczechowiak
 • 25.02.2010 Poznań, Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku wspólnot mieszkaniowych oraz zarządców nieruchomości, wykładowca mgr Rafał Szczechowiak
 • 22-23.02.2010 Poznań, Cykl wykładów z prawa bilansowego, wykładowca mgr Rafał Szczechowiak
 • 03.02.2010 Poznań, Zamknięcie roku 2009 w aspekcie bilansowym i podatkowym – wybrane zagadnienia, wykładowca mgr Rafał Szczechowiak
 • 25.01.2010 Poznań, Podatek od towarów i usług w 2010 r. – zmiany, interpretacje, judykatura, wykładowca mgr Rafał Szczechowiak
 • 27.09.2008 Grodzisk Wielkopolski, Opodatkowanie  wspólnot mieszkaniowych, wykładowca mgr Rafał Szczechowiak
 • 11.12.2008 Poznań,   Opodatkowanie podmiotów zarządzających wspólnotami mieszkaniowymi, wykładowca mgr Rafał Szczechowiak
 • 12.01.2009 Warszawa, Nowelizacja podatku od towarów i usług w 2009, wykładowca mgr Rafał Szczechowiak
 • 26.03.2009 Poznań,  Podatkowe aspekty zamknięcia roku 2008 – rozliczenia roczne CIT, PIT, wykładowca mgr Rafał Szczechowiak

Pozycjonowanie: widzialni.pl